Geertruidenberg,
11
oktober
2018
|
14:59
Europe/Amsterdam

RWE Generation SE

Claus C weer in bedrijf

Samenvatting

Centrale vanaf eind 2020 beschikbaar voor het elektriciteitsnet.

Optie van koppeling met Belgische netwerk blijft.

Invoering nationale CO2-prijs slecht idee.

RWE heeft 10 oktober 2018 het besluit genomen om haar gascentrale Claus C in Maasbracht uit de mottenballen te halen. Dat betekent dat de centrale eind 2020 weer beschikbaar komt voor het elektricitietsnet. Nu de prijzen voor elektriciteit op de groothandelsmarkt aantrekken, heeft RWE besloten Claus C opnieuw in gebruik te nemen. Ook de optie om de centrale aan te sluiten op het Belgsiche elektricitietsnetwerk heeft bijgedragen aan dit besluit.

Het duurt naar verwachting twee jaar voordat de gascentrale weer commercieel beschikbaar is. ‘Om te beginnen heeft de centrale een onderhoudsbeurt nodig’, legt Roger Miesen, CEO van RWE Generation uit. ‘Ze heeft vier jaar stilgestaan. Er is wel onderhoud gedaan, maar alles moet weer in topconditie worden gebracht. Daarmee zorgen we ervoor dat Claus C weer stabiel en veilig kan produceren voor een langere periode.’ Ondertussen is het van belang geschikt personeel te vinden. ‘Toen Claus C uit bedrijf ging, zijn alle medewerkers elders ondergebracht, deels op andere locaties van RWE. Maar een aantal mensen heeft ook elders een baan gevonden. Daar moeten we nu dus vervanging voor zoeken.’

Nationale CO2 vloerprijs

Afgelopen week kondigde de Nederlandse regering de invoering aan van een nationale CO2-bodemprijs, bovenop het Europese ETS. RWE vindt dit een onverstandige ontwikkeling, zoals eerder dit jaar Frontier Economics ook constateerde. Een aanvullende nationale maatregel zal niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de beperking van CO2-uitstoot op Europees niveau. Ook ontstaat hiermee een gevaar voor de leveringszekerheid in Nederland. ‘De moderne Nederlandse gascentrales spelen een grote rol in de betrouwbaarheid van het energiesysteem’, legt Miesen uit. ‘Het uit de markt drukken van deze centrales is dus een risico voor de leveringszekerheid.’ RWE houdt ontwikkelingen aangaande de CO2-vloerprijs dan ook nauwlettend in de gaten.

Roger Miesen, CEO
De moderne Nederlandse gascentrales spelen een grote rol in de betrouwbaarheid van het energiesysteem.
Roger Miesen, CEO

België

Eerder dit jaar maakte RWE bekend dat Claus C ook kan worden aangesloten op het Belgische netwerk, mits daarvoor het juiste investeringsklimaat wordt gecreeerd. België heeft namelijk besloten om in 2025 afscheid te nemen van kernenergie en moet dus alternatieve energiebronnen zoeken. Om deze transitie te faciliteren voert de Belgische overheid een capaciteitsvergoedingsmechanisme in om de noodzakelijke investeringen in extra vermogen aan te trekken. Claus C kan met de aanleg van een rechtstreekse verbinding een significante bijdrage leveren aan de Belgische leveringszekerheid. De beslissing om Claus C opnieuw in gebruik te nemen in Nederland maakt het ook mogelijk om deze moderne, efficiënte centrale eventueel later aan te sluiten op het Belgische hoogspanningsnetwerk.

Drie miljoen huishoudens

Claus C is een moderne gasgestookte gecombineerde stoom en gasturbine (STEG), een van RWE's grotere productiefaciliteiten. De centrale heeft een vermogen van 1304 megawatt, met een efficiëntie van ongeveer 58%. Ze kan elektriciteit leveren aan drie miljoen huishoudens. Claus C werd in 2012 in gebruik genomen. In 2014 werd de centrale alweer geconserveerd vanwege slechte marktomstandigheden.