Biomassa

Dé brandstof voor de energietransitie

De inzet van duurzame biomassa is een noodzakelijke aanvulling op de energieproductie met windmolens en zonnepanelen. Er is momenteel nog onvoldoende energie uit windmolens en zonneparken om ons hele land van stroom te voorzien. Daarnaast is er ook duurzame energie nodig als de wind niet waait en de zon niet schijnt. Ook daarvoor zorgt biomassa.

Nederland staat voor de uitdaging om voor zijn energievoorziening over te schakelen naar bronnen die CO2-neutraal zijn, dus geen extra CO2 uitstoten. Wij dragen bij aan deze transitie. Dit betekent dat we geleidelijk afscheid nemen van fossiele brandstoffen zoals kolen. Wij willen op zo kort mogelijke termijn overschakelen naar meer duurzame grondstoffen.

Dat doen we door onze centrales in Geertruidenberg en de Eemshaven om te bouwen tot CO2-neutrale centrales die draaien op biomassa in plaats van kolen. Energiecentrales zorgen voor continuïteit in de energievoorziening . En ze draaien ook als er geen wind is en de zon niet schijnt. Daarom is de inzet van biomassa de noodzakelijke, duurzame en flexibele back-up in een nieuwe energievoorziening waarin wind en zon de boventoon voeren.

Wat is biomassa?

Biomassa is een collectieve term voor biologische grondstoffen die in energie omgezet kunnen worden. Het bestaat uit reststoffen uit bijvoorbeeld de bosbouw, de agrarische sector of dood plantmateriaal waar korrels of pellets van worden gemaakt die makkelijk kunnen worden gestookt in een centrale. Wij gebruiken voornamelijk houtpellets als biomassa, maar onderzoeken ook nieuwe grondstoffen en toepassingen. 

In dit filmpje leggen wij uit hoe wij met biomassa CO2-neutrale energie produceren.

Hoe gebruiken wij biomassa? 

In onze energiecentrales verbranden we grondstoffen om stoom te maken. Kolen of gas, maar dat kunnen we dus vervangen door biomassa. Die stoom zorgt ervoor dat de turbine gaat draaien en er met een generator elektriciteit wordt geproduceerd. Dit principe is vergelijkbaar met die van de fietsdynamo. 

De biomassa die we nu gebruiken is resthout uit onder meer de bosbouw, meubelindustrie en van de productie van bouwmaterialen. Het resthout wordt samengeperst in pellets, daarmee kunnen we het makkelijk vervoeren en verwerken in onze centrales.  

Hoe duurzaam is biomassa? 

Biomassa is een zeer duurzaam alternatief voor kolen. Biomassa heeft een kortcyclische CO2-uitstoot die niet bijdraagt aan de CO2-concentratie in de atmosfeer. Dat betekent dat hout dat wordt verbrand in relatief korte tijd wordt gecompenseerd door nieuwe aanwas. Wij passen alleen biomassa toe die voldoet aan de strengste duurzaamheidscriteria in de wereld. Deze criteria zijn vastgelegd in een convenant met natuur- en milieuorganisaties in Nederland. 

De transformatie van kolen naar biomassa is mede mogelijk dankzij de steun van de Nederlandse overheid. Het ministerie van Economische Zaken kent voor beide centrales in ieder geval tot 2027 structureel SDE+ subsidie toe. Daarmee is deze transitie ook economisch haalbaar. 

Vragen 

Heeft u vragen over de informatie die wij over biomassa aanbieden of meent u dat wij ergens in de keten niet voldoen aan de GGL-, SBP-, FSC-, PEFC-vereisten, stuur ons dan een mail. Wij bevestigen binnen twee weken de ontvangst van uw e-mail en informeren u over de vervolgstappen. U kunt ook een mail sturen als u een exemplaar wilt ontvangen van de ondertekende intentieverklaring met ons commitment aan GGL, SBP, FSC en PEFC. 

Biomassa en biogas van innogy*

Meer informatie over biomassa en biogas van innogy vind je hier:

Biomassa
Biogas

* De inhoud van de links heeft betrekking op innogy’s activiteiten op het gebied van duurzame energie, die zullen worden geïntegreerd in de beoogde structuur van RWE Renewables in het kader van de tussen RWE en E.ON overeengekomen uitwisseling van activa en bedrijven.

 

Biomassa op locatie

De Eemshaven- en de Amercentrale worden omgebouwd zodat ze geschikt zijn voor biomassa. 

Lees verder