Gegevensbescherming*

RWE over gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Wij respecteren uw privacy en stellen alles in het werk om deze te beschermen via onze privacymethoden zoals beschreven in dit beleid. Daarvoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen, om ervoor te zorgen dat de van toepassing zijnde wetgeving wordt nageleefd. Hieronder leest u over welke informatie wij verzamelen en hoe wij ermee omgaan. 

Voor de hier weergegeven website-content is verantwoordelijk:

RWE Aktiengesellschaft
Altenessener Straße 35
45141 Essen
T +49(0)201-51790
F +49(0)201-51795005

E-mail to RWE Aktiengesellschaft

Neem bij vragen over gegevensbescherming van de group.RWE contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via

RWE Aktiengesellschaft
Datenschutzbeauftragter
Altenessener Straße 35
45141 Essen
E-mail: datenschutz@rwe.com

 

Persoonsgegevens

U besluit zelf of u persoonsgegevens met ons wilt delen, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, contactverzoek, e.d. Over het algemeen gebruiken wij uw persoonlijke informatie om te reageren op uw vraag, uw bestelling te verwerken of om u te voorzien van toegang tot specifieke informatie of aanbiedingen.

Algemene informatie

Als u onze website bezoekt of een bestand ontvangt, wordt informatie over dit proces opgeslagen in een logbestand op onze webserver. Deze gegevens zijn, afgezien van het IP-adres, niet gekoppeld aan specifieke personen. Daardoor zijn wij niet in staat om te traceren welke gebruiker toegang heeft gehad tot welke gegevens. Dit betekent dat bij het bezoeken van onze website uw browser gegevens naar ons stuurt, die automatisch worden verzameld en opgeslagen.

Tot deze gegevens behoren:

  • de domeinnaam van de website waar u vandaan kwam 
  • de pagina's die u hebt bezocht op onze website 
  • namen van de ontvangen bestanden 
  • datum en tijdstip van een ontvangst 
  • naam van de internetprovider 
  • alsmede het besturingssysteem en browserversie van uw pc (indien van toepassing) 
  • Hostnaam van de voor het bezoeken van de website gebruikte computer
  • taalinstellingen

Deze gegevens worden verzameld voor veiligheids- en statistische doeleinden en om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan specifieke personen en worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden gedurende 6 maanden opgeslagen en worden vervolgens gewist. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Alleen op verzoek van de betreffende nationale autoriteiten kan het zijn dat wij in individuele gevallen persoonlijke gegevens moeten bekendmaken, mocht dit noodzakelijk zijn voor het afwenden van gevaar, strafvervolging of andere wettelijk geregelde redenen.

 

IP-adressen

Bij gebruik van onze websites zien wij er bewust vanaf om IP-adressen in niet-gecodeerde tekst te protocolleren. Om ervoor te zorgen dat u onze website anoniem kun bezoeken, hebben wij met opzet afgezien van het registreren van IP-adressen. Uw IP-adres wordt door ons gepseudonimiseerd voordat het in een logbestand op onze webserver wordt opgeslagen. In dit proces wordt rekening met uw gegevensbescherming gehouden. De gepseudonimiseerde IP-adressen gebruiken wij bijvoorbeeld om aanvallen te herkennen en tegen te gaan of voor het generen van webstatistieken.

Webanalyse en weboptimalisatie via cookies en tracking pixels

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en tracking technologieën. Dit doen wij voor het verbeteren van onze websites en diensten alsmede voor de marketing van onze producten. De technologieën die worden gebruikt en de functies ervan zijn de volgende.

Als u een van onze websites bezoekt, plaatsen wij informatie op uw computer in de vorm van cookies, die wij automatisch herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Die cookie bevat een vaste hoeveelheid tekens, wat zorgt voor een unieke identificatie van de betreffende browser bij het volgende bezoek aan de website.

Dankzij het gebruik van cookies kunnen wij onbeperkt gebruik van onze website aanbieden. De cookies zorgen ervoor dat uw bezoek aan onze website zo eenvoudig mogelijk wordt. Met cookies kunnen wij bijvoorbeeld een website aanpassen aan uw interesses of uw gebruikersnaam opslaan, zodat u deze niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te vullen.

Wij maken op onze website ook gebruik van tracking pixels. Tracking pixels zijn kleine grafische afbeeldingen op websites, waarmee inloggegevens kunnen worden vastgelegd en geanalyseerd. Als een gebruiker de website bezoekt, schrijven deze tracking pixels informatie in het cookiebestand in de browser van de gebruiker. Door gebruik te maken van pixels kunnen wij gerichte informatie en content aanbieden.

Op onze website hebt u de mogelijkheid om onze cookie- en pixelinstellingen te bekijken en bewerken. Dat doet u hier. Onthoud echter dat sommige technisch essentiële cookies en pixels noodzakelijk zijn om de functionaliteit van onze websites te behouden.

Wij zetten voor het beheer en gebruik van cookies ook verwerkers conform art. 4 nr. 8 AVG in. Deze krijgen onder andere toegang tot uw persoonsgegevens, die met behulp van cookies en pixels worden verzameld en verwerkt. Een gedetailleerd overzicht van deze gegevens staat hier.

Een overzicht van de cookies en pixels die worden gebruikt op onze websites, de gegevens die per geval worden verwerkt en de betreffende rechten van de ontvangers staan hier.

RWE maakt gebruikt van cookies en pixels uit de volgende categorieën:Kinderen

Kinderen mogen geen persoonlijke informatie doorgeven aan RWE-websites zonder de toestemming van de ouder of voogd. RWE adviseert elke ouder en voogd om kinderen uit te leggen hoe ze persoonsgegevens op internet op een veilige en verantwoordelijke manier moeten gebruiken. RWE zal nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie over kinderen op enige manier verzamelen, gebruiken of delen.

Beveiliging

RWE neemt voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw gegevens worden nauwgezet beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang of delen.

Links naar andere websites

De RWE-websites bevatten links naar andere websites. Als provider van onze websites zijn wij alleen verantwoordelijk voor de content van onze eigen websites. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen deze eigen content en de content van andere providers, die wij niet overnemen en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Wij hebben er geen controle over of de exploitanten van de gelinkte website al dan niet voldoen aan de betreffende wettelijke regelingen met betrekking tot gegevensbescherming. Dit privacybeleid is niet van toepassing op de websites van andere providers, zelfs als deze worden bezocht via links op de websites. Neem daarom de betreffende bepalingen van de andere providers over gegevensbescherming in acht. Om deze reden zijn wij niet aansprakelijk voor deze externe content. Als u een daaraan gerelateerde overtreding constateert, horen wij dit graag van u. Wij zullen de link na beoordeling indien nodig verwijderen.

Zakelijke social media-pagina's (fanpagina's op Facebook, Twitter, Instagram etc.)

Door onze aanwezigheid op social media willen wij de actieve communicatie met u versterken en u de mogelijkheid bieden om uzelf te informeren over onze producten en diensten. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat, in het kader van deze bedrijfspagina's, het verwerken van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie niet uitgesloten kan worden. Dit brengt mogelijk het risico met zich mee dat het moeilijker wordt om rechten te handhaven, wat een risico vormt voor de individuele gebruiker.

Bij het bezoeken van de betreffende bedrijfspagina's worden er normaal gesproken cookies op uw computer opgeslagen. Deze cookies leggen het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker vast. Als basisregel worden de gegevens die uit deze cookies worden gehaald, gebruikt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, waarbij, op basis van het gebruiksgedrag, reclame wordt weergegeven die vermoedelijk overeenkomt met de interesses van de gebruiker, oftewel u.

Daarnaast kan de exploitant van het betreffende sociale medium u om toestemming vragen voor het verwerken van uw gegevens.

Via de zogenaamde "Statistieken" van Facebook-pagina's, hebben wij toegang tot statistische gegevens van verschillende categorieën via onze Facebook-pagina. Deze statistieken worden gegenereerd en beschikbaar gesteld door Facebook. Als exploitant hebben wij geen invloed op het genereren en weergeven van deze statistieken. Wij kunnen deze functie niet deactiveren of voorkomen dat gegevens worden gegenereerd en verwerkt. Voor een selecteerbare termijn alsmede voor de categorieën fans, abonnees, bereikte personen en personen met interactie worden de volgende gegevens met betrekking tot onze Facebook-pagina door Facebook aan ons verstrekt:
Totaal aantal paginaweergaven, "vind-ik-leuk"-informatie, pagina-activiteiten, postinteractie, bereik, videoweergaves, postbereik, commentaar, gedeelde content, reacties, verhouding mannen/vrouwen, land/stad van herkomst, taal, weergaven en klikken in de shop, klikken op routeplanners, klikken op telefoonnummers. Er wordt ook informatie gegeven over de Facebook-groepen die gelinkt zijn aan onze Facebook-pagina. Vanwege de constante ontwikkeling van Facebook verandert de beschikbaarheid en het verwerken van gegevens, dus verwijzen wij naar het privacybeleid van Facebook (https://nl-nl.facebook.com/policy.php) voor meer informatie. Wij gebruiken deze geaggregeerde gegevens om onze bijdragen en activiteiten op onze Facebook-pagina aantrekkelijker te maken voor gebruikers. Daarom stemmen wij in met het zogenaamde "Supplement paginastatistieken" van Facebook met betrekking tot de verantwoordelijke persoon ("Supplement paginastatistieken").

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang in de communicatie met u. Daarnaast kan de provider van het betreffende sociale medium u om toestemming vragen voor het verwerken van uw gegevens.

Wij hebben geen invloed op de gegevens en de gegevensverzamelingsprocessen die worden verzameld door de provider van het betreffende medium en wij zijn ook niet volledig op de hoogte van de volledige omvang van gegevensverzameling, de doeleinden van het verwerken of de opslagtermijnen. Verder hebben wij ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die zijn verzameld door de betreffende provider. Dienovereenkomstig willen wij opmerken dat u voor de handhaving van rechten van de betreffende personen bij de provider moet zijn, aangezien alleen de provider directe toegang heeft tot de verzamelde gegevens en gepaste maatregelen kan treffen en informatie kan geven. Wij sturen daarom vragen die aan ons zijn gericht door naar de provider.

Als meer informatie nodig is met betrekking tot gegevensverwerkingsprocessen moet u rechtstreeks contact opnemen met de provider:

Vragen en opmerkingen

Als gebruiker van onze website hebt u het recht om informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens en de reden van gegevensverwerking als persoonsgegeven worden verzameld via de website. In geval van het verzamelen van persoonsgegevens kunnen de over u verzamelde persoonsgegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist worden. Daarvoor of bij vragen of opmerkingen met betrekking tot gegevensprivacy van RWE kunt u contact met ons opnemen via datenschutz@rwe.com.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens op basis van het afwegen van belangen of het algemeen belang als er vanuit uw betreffende situatie redenen zijn voor het bezwaar. Dit is ook van toepassing op profilering op basis van deze bepaling.

Als u een bezwaar indient, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn die bescherming voor de verwerking billijken die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te handhaven, uit te voeren of te verdedigen.

Dit bezwaar kan zonder formulier worden ingediend en moet indien mogelijk gericht zijn aan:

RWE AG, Altenessener Str. 35, 45141 Essen, e-mail ds-koordination.rwe@rwe.com

Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Bij geschillen met betrekking tot gegevensbescherming staat het u vrij om contact op te nemen met de toezichthoudende commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen (Postvak 20 04 44 in 40102 Düsseldorf).

De verdere ontwikkeling van internet is ook van invloed op onze strategie met betrekking tot gegevensbescherming. Veranderingen worden tijdig aangekondigd op deze pagina.RWE Group 2019, Essen


*Dit is een niet bindende vertaling, gemaakt voor het gemak van de Nederlandstalige lezer. De Duitse versie van dit document Gegevensbescherming is de enige bindende versie.


Andere juridische informatie