Compliance is een van onze kerntaken

Richtlijnen voor medewerkers en zakenpartners

RWE neemt compliance heel serieus. Wij zijn er trots op dat onze onderneming alles volgens het boekje doet. Integriteit, fatsoen, compliance en respect voor anderen en het milieu vormen de basis voor alles wat we doen. En we moeten ons houden aan wetten, verordeningen en andere richtlijnen. Die vormen, samen met de gedragscode van RWE, het kader waarbinnen wij opereren. We hechten ook veel waarde aan de wettelijke en ethische handelingen en gedragingen van onze medewerkers en zakenpartners. We weten dat we een belangrijk maatschappelijke rol spelen en dat we een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van onze klanten en zakenpartners, en onze aandeelhouders en medewerkers. 

Naleving van de wet is verankerd in ons bedrijfsimago

De energiebranche heeft te maken met veranderende regelgeving, steeds nieuwe omstandigheden en projecten met hoge ordervolumes. Het vermijden van belangenconflicten heeft de hoogste prioriteit bij RWE omdat privébelangen gescheiden moeten blijven van bedrijfsbelangen.

En we zorgen ervoor dat beslissingen niet worden beïnvloed door onrechtmatige voordelen. Om dit duidelijk te maken hebben we de richtlijnen van de RWE-gedragscode opgesteld. Deze gelden voor de hele RWE-groep en bepalen hoe we bijvoorbeeld om moeten gaan met geschenken, uitnodigingen enzovoort.

Informatie en opleidingen voor medewerkers

RWE zorgt ervoor dat zijn medewerkers en management op de hoogte zijn van compliancekwesties. Via interne media informeren we onze medewerkers over compliance en over de risico's van mogelijke schendingen van ons compliancebeleid. Daarnaast kunnen ze trainingen over verschillende onderwerpen volgen via een online trainingsprogramma en door evenementen bij te wonen. Deelname is verplicht, afhankelijk van het risico op corruptie binnen het vakgebied van iedere medewerker. Ook de directie is betrokken bij het trainingsprogramma.

RWE publiceert officiële compliance rapport 2018

Het compliance rapport 2018 geeft een overzicht van de compliance activiteiten van RWE in 2018 en de ontwikkeling van het RWE Compliance Management Systeem.

RWE Compliance

Altenessener Str. 35
45141 Essen