Geertruidenberg,
11
april
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Amer Bio WKC: op weg naar een CO2-neutrale toekomst

Samenvatting

Start ombouw Amer naar biomassa centrale

• Officiële start van de ombouw van de Amercentrale naar een biomassacentrale

• Duurzame energie uit biomassa is cruciaal voor het behalen van de maatschappelijke doelen voor CO₂ reductie

Vandaag vieren we de start van de ombouw van de Amercentrale naar een biomassa centrale.Tijdens de kick off staan de belangrijkste ontwikkelingen rondom biomassa centraal. Zoals de ontwikkeling van het Bio Park Amer en de duurzaamheidscriteria. Roger Miesen, Chief Technical Officer van RWE Generation: “RWE transformeert de Amercentrale de komendejaren naar een biomassacentrale voor de levering van duurzame warmte en elektriciteit Voor 2020 zal 80% van de kolen zijn vervangen door duurzame biomassa. Op deze manier dragen wij bij aan de bio based economy en de energie transitie in Nederland.”

Amercentrale 9 wordt Amer Bio Warmte Kracht Centrale (Amer Bio WKC)

De Amercentrale speelt een belangrijke rol in de energievoorziening in Nederland. De centralelevert warmte en elektriciteit aan circa twee miljoen huishoudens en is van groot belang voorde energietransitie in de regio West-Brabant en daarbuiten. Chris Scheerder, plant manager Amer: “Vandaag vieren we een bijzonder moment. Kolen worden vervangen door duurzame biomassa. Zo kan de Amercentrale duurzame energie blijven leveren wanneer dat nodig is. Als er veel vraag is, geen wind of weinig zon, dag en nacht, altijd.”

Duurzaamheid Biomassa

De eisen op het gebied van duurzaamheid van biomassa zijn vastgelegd in een convenant met de overheid en natuur- en milieuorganisaties in Nederland. Peter-Paul Schouwenberg, Head Environment-New Energy : “De Nederlandse duurzaamheidscriteria behoren tot de strengste in de wereld. Scherp monitoren van de herkomst en de kwaliteit van de biomassa is een absolute voorwaarde voor succes”.

Ontwikkelingen op de Amer Bio WKC versnellen de bio based economy

Op de Amer Bio WKC faciliteert RWE bedrijven die producten ontwikkelen op basis van biomassa. De Amer Bio WKC garandeert dat nieuwe bio brandstoffen en reststromen van biomassa worden omgezet in duurzame energie. Zo wordt de opstartfase van deze bio based bedrijven versneld. Bedrijven die zich vestigen op Bio Park Amer kunnen profiteren van de aanwezige installaties maar ook van de ervaring van medewerkers met biomassa.