Geertruidenberg,
18
mei
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Greenpeace en PAX hebben halve waarheden niet nodig

In hun strijd tegen kolen als brandstof voor het opwekken van energie bedienen Greenpeace en PAX zich nu van halve waarheden (NRC Opinie, zaterdag 14 mei 2016). Dat is niet nodig. RWE erkent de noodzaak van de energietransitie en het terugdringen van de CO2-uitstoot al jaren. Dat weten beide organisaties, want we spreken ze vrijwel wekelijks. Waar we over van mening verschillen is het gewenste tempo van de energietransitie.

Kolen zijn relatief goedkoop en kolen zorgen voor een stabiele energieproductie. Dat zijn handige eigenschappen in een transitie naar een meer duurzame energievoorziening. Wind en zon zijn immers onvoorspelbare factoren voor het opwekken van energie, grootschalige opslag is er nog niet en duurzaam is nu nog duur, al zal dat de komende jaren snel veranderen. En de groei van duurzame energie gaat nog niet snel genoeg om op korte termijn alle conventionele centrales uit te zetten.

Rol spelen

Kolen spelen daarom de komende jaren nog een rol in de energievoorziening. Ook omdat gas op dit moment te duur is om te gebruiken. De Nederlandse economie is gebaat bij een evenwichtig productieportfolio: de beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van energie moet in balans zijn. Daarom is ruim 10 jaar geleden door de overheid bewust het besluit genomen om in Nederland nog een keer een nieuwe generatie kolencentrales te bouwen. Een generatie die efficiënter – lees: minder vervuilend - is dan waar ook ter wereld. En die ervoor zorgen dat we voor de beschikbaarheid niet alleen afhankelijk zijn van gas uit Groningen of Rusland, kernenergie en import uit het buitenland.

RWE heeft nog nooit subsidie aangevraagd voor het open houden van zijn centrales. Wat Greenpeace en PAX ook beweren. Wij hebben wel subsidie aangevraagd voor het meestoken van biomassa. Daarmee vervangen we kolen. Biomassa is duurder en zoals wij en anderen subsidie krijgen op de productie van wind- en zonenergie, krijgen we dat ook voor biomassa. Daarmee stimuleren we de groei van duurzame energie in Nederland en maken we de centrales minder vervuilend. Door het gebruik van biomassa zijn de Nederlandse kolencentrales de minst vervuilende van Europa. Concreet: er zijn zo’n 280 kolencentrales in Europa die meer CO2 uitstoten per opgewekte MWh. Overigens zijn met de Nederlandse overheid en onder meer Greenpeace en Natuur&Milieu duidelijke afspraken gemaakt over de duurzaamheid van biomassa. Dit zijn de strengste criteria in de wereld.

Sluiting centrales

Naar aanleiding van het Energieakkoord, hebben Nederlandse producenten op 31 december vrijwillig al drie oudere kolencentrales in NL gesloten. Komend jaar volgen er nog twee. Wat PAX en Greenpeace ook niet noemen is dat de energiebedrijven met het Ministerie van Economische Zaken in gesprek zijn over het bepalen van sluitingsdata van de centrales. Dit naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer.

PAX maakt zich terecht zorgen over de positie van de slachtoffers van de burgeroorlog in Colombia. Een deel van die slachtoffers woont in de mijnbouwregio César. PAX vraagt om een dialoog tussen de mijnbouwbedrijven en de getroffen families in de regio. Daarover voeren wij gesprekken met de mijnbouwbedrijven. Dit moet gezien worden in de context van het Colombiaanse vredesproces op Cuba. Daar wordt voortgang geboekt, zoals ook dit weekeinde weer bleek. Een succesvolle afronding van deze vredesgesprekken zijn een belangrijke voorwaarde om een betekenisvol verzoeningsproces te organiseren. Wij zullen ons met PAX blijven inzetten voor het tot stand brengen van de genoemde dialoog.

Zoals gezegd is RWE onderdeel van de energietransitie. Met 24 miljoen klanten in Europa en meer dan 2 miljoen bedrijven en huishoudens in Nederland die voor ons kiezen, werken we aan slimme oplossingen om efficiënter met de beschikbare energie om te gaan en de opwekking te verduurzamen. RWE investeert daarom miljarden per jaar in wind- en zonprojecten, maatregelen om energie te besparen en innovatie. Dat blijven we doen.

Wij voeren al jaren constructieve gesprekken met PAX en Greenpeace over tal van onderwerpen. Voor 75% zijn we het eens; over de overige 25% voeren we discussie. Dat blijven we wat RWE betreft doen op basis van feiten, om elkaar scherp te houden en het bereiken van de gezamenlijke doelen dichterbij te brengen. We hopen dat ook Pax en Greenpeace dit op basis van feiten zullen blijven doen.

Roger Miesen

Country Chair RWE Nederland