Geertruidenberg,
19
april
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Groot onderhoud Amercentrale

RWE Generation

Samenvatting
  • Amercentrale 11 weken stil
  • 1500 extra arbeidskrachten
  • Geen gevolgen voor stroomvoorziening

Maandag 23 april start de Amercentrale met een revisie. Tijdens deze grote onderhoudsbeurt gaat de centrale van het stroomnet af en wordt ze helemaal nagekeken. Alle installaties, kabels en software worden gecontroleerd, schoongemaakt of vervangen. Zo kan de Amer de komende jaren weer veilig en efficiënt zorgen voor warmte- en elektriciteitsproductie. De revisie duurt elf weken en heeft geen gevolgen voor de Nederlandse stroomvoorziening. Omwonenden kunnen wel wat extra drukte in de omgeving ervaren.

85 duizend kabels

De revisie is als een grote beurt voor een auto: eens in de zoveel tijd moeten alle onderdelen grondig worden nagekeken of vervangen. Daar heeft de Amercentrale zo’n 1500 extra mensen voor nodig. ‘Dit is een gigantische logistieke klus’, zegt Chris Scheerder, manager van de Amer. ‘We kijken de centrale na van boven tot onder, van links naar rechts. Elk kabeltje, elke leiding en alle installaties.’ Een van de grootste uitdagingen is de vervanging van het besturingssysteem, de software waarop de centrale draait. Daarbij moeten 85 duizend kabels worden losgemaakt en weer opnieuw geïnstalleerd. ‘Als één zo’n kabel niet goed is aangesloten, kan het betekenen dat de centrale niet opstart’, aldus Chris. ‘Dit is dus een spannende hersenoperatie, maar we zijn goed voorbereid.’

Chris Scheerder, manager Amercentrale
We kijken de centrale na van boven tot onder, van links naar rechts. Elk kabeltje, elke leiding en alle installaties.
Chris Scheerder, manager Amercentrale

Gewoon stroom en warmte

De Amercentrale produceert elektriciteit voor ruim 1 miljoen huishoudens en warmte voor 40 duizend huishoudens en 600 bedrijven. De revisie heeft voor deze afnemers geen gevolgen. De stroomvoorziening wordt overgenomen door andere centrales in Nederland. De warmteproductie wordt voortgezet door de warmteketels van Ennatuurlijk op het terrein van de Amercentrale.

Veilig en duurzaam: nu én in de toekomst

Amer 9 werd in 1993 in gebruik genomen als kolencentrale. Inmiddels maakt RWE, eigenaar van de centrale, de overstap van kolen naar biomassa. Deze biomassa bestaat uit resten uit de duurzame hout- en bosbouw, alles wat niet geschikt is voor bijvoorbeeld het maken van meubels en papier. Door de kolen te vervangen door biomassa speelt de Amercentrale een belangrijke rol in de energietransitie. Biomassa is CO2-neutraal en altijd beschikbaar. Er kan energie mee worden gemaakt wanneer de wind niet waait en de zon niet schijnt. Door biomassa verduurzaamt bovendien de regio.