Geertruidenberg,
10
maart
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Reactie RWE op berichtgeving dat Essent stopt met groene stroom uit biomassa

Berichten in de media van 1 en 2 maart 2016 kunnen de suggestie wekken dat RWE stopt met het bijstoken van biomassa in de centrales Eemshaven en Amer. Dat is niet het geval. Het kabinet heeft onlangs besloten het aanvragen van SDE+ subsidie voor biomassa mogelijk te maken. RWE zal subsidie aanvragen, met als doel om opnieuw biomassa te gaan meestoken. Daarom lichten wij in dit bericht graag toe wat de stand van zaken is.

RWE heeft jarenlang biomassa meegestookt in de Amer Centrale. Met het aflopen van de subsidies voor biomassa zijn wij hier mee gestopt, omdat het financieel niet verantwoord was er toch mee door te gaan. De ambitie om de CO₂ uitstoot van onze centrales te verlagen door het meestoken van biomassa is echter onverminderd groot. Om die reden is in het Energieakkoord het meestoken van biomassa opgenomen en is er het afgelopen jaar overeenstemming bereikt met natuur- en milieuorganisaties over de duurzaamheidscriteria voor biomassa. Daarnaast is RWE betrokken bij initiatieven op het gebied van de biobased economy, waarvoor biomassa de basis vormt.

Het feit dat er enige tijd geen biomassa is gebruikt in onze centrales, heeft echter wel effect gehad op het productportfolio van Essent Retail. Door het genoemde verminderde aanbod van stroom uit biomassa kan Essent op dit moment geen Groene Stroom van Nederlandse bodem zonder meerprijs meer bieden aan haar klanten. Essent heeft daarom de samenstelling van haar product Groene Stroom veranderd.

Wij vertrouwen erop hiermee duidelijk te hebben gemaakt wat onze ambitie is met betrekking tot het gebruik van biomassa. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: info.generationNL@rwe.com