Geertruidenberg,
04
juli
2019
|
17:46
Europe/Amsterdam

RWE Generation SE

Rechter wijst verzoek op verbod biomassa van Greenpeace af

De rechter heeft vandaag een uitspraak gedaan in het kort geding dat Greenpeace had aangespannen tegen energiebedrijven waaronder RWE. De bedrijven stoken biomassa in hun kolencentrales of willen dat binnenkort gaan doen. Greenpeace had in het geding een verbod geëist op het stoken van biomassa vanwege losse eindjes in onderhandelingen over duurzaamheidscriteria. De rechter wees het verzoek van Greenpeace om een verbod echter af.

Duurzaamheid al voldoende geborgd

Greenpeace spande het geding aan omdat, nog niet alle onderhandelingen over certificering- en verificatieprocedures waren afgerond. Een laatste discussiepunt betrof de methode waarmee sociale aspecten, als de rechten van de inheemse volken, de rechten en arbeidsomstandigheden van werknemers konden worden gewaarborgd. Met de wettelijke eisen in de subsidie regeling van de overheid was al voldoende gegarandeerd dat bossen duurzaam werden beheerd. Zo mag biomassa alleen van restmateriaal als takken en zaagsel worden gemaakt en kan de behoefte aan biomassa daardoor geen kaalslag veroorzaken.

De zaak

De energieproducenten voerden in de rechtszaal aan dat de meeste losse eindjes worden gedekt door de certificatieschema's waarmee zij werken voor de subsidieregeling. Greenpeace voerde aan dat er een afzonderlijke procedure voor deze laatste punten moest worden opgezet. Deze onderhandelingen bevonden zich al een jaar in een impasse. Greenpeace gebruikte de impasse om een verbod op biomassa te eisen wegens niet nakomen van de afspraken.

Het oordeel

De rechter oordeelde dat Greenpeace geen verbod mag eisen wegens het niet naleven van afspraken als Greenpeace zelf een rol speelt in het veroorzaken van een patstelling over die afspraken. Ze moeten het geschil eerst via een geschillencommissie aankaarten. Ook vond de rechter dat het niet in het belang van beide partijen was dat er weer steenkolen werden gestookt, in plaats van biomassa. Daar wilden beide partijen juist vanaf.

De energiebedrijven zijn blij met de uitspraak en kijkt uit naar hernieuwde samenwerking met Greenpeace om de afspraken nu eindelijk af te ronden.