Geertruidenberg,
11
oktober
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

RWE doet nieuwe subsidieaanvraag biomassa-meestook

Amercentrale als aanjager voor biobased economy in Nederland

RWE heeft een aanvullende subsidieaanvraag ingediend om biomassa mee te kunnen stoken op haar Amercentrale in Geertruidenberg en op haar centrale aan de Eemshaven. Mocht de subsidieaanvraag voor de Amercentrale worden toegekend, dan kan RWE vanaf 2020 tot 80% van de kolen vervangen door houtpellets om energie op te wekken. De centrale zou dan een belangrijke aanjager van de biobased economy in Nederland zijn. In juni 2016 kreeg RWE al subsidie toegezegd om op korte termijn tot 50% van haar steenkool te kunnen vervangen door biomassa.

Roger Miesen, Chief Technical Officer (CTO) Hard Coal, Gas, Biomass, Nuclear, RWE: “Met biomassa komt een schone, extra brandstof voorhanden voor de energievoorziening van Nederland. Wanneer we dergelijke significante hoeveelheden biomassa op de Amercentrale en onze centrale aan de Eemshaven kunnen meestoken, zet Nederland een belangrijke stap naar een 'biobased economy': een economie waarin fossiele grondstoffen stap voor stap worden vervangen door biologische grondstoffen.” Daarom heeft RWE ook subsidie aangevraagd voor de meestook biomassa in haar centrale aan de Eemshaven.

Wanneer de Amercentrale in 2020 grotendeels duurzaam energie opwekt, speelt zij een belangrijke rol om de doelstelling uit het Energie Akkoord te behalen om in 2020 tot 14% duurzame energieopwekking in Nederland te komen. Energiecentrales zullen de komende jaren een cruciale rol in de energievoorziening blijven spelen. Omdat zij 24 uur per dag, zeven dagen per week, energie leveren, vangen zij schommelingen op die gepaard gaan bij de opwek van energie uit wind en zon. Zij spelen daardoor een essentiële rol bij het slagen van de energietransitie.

De Amercentrale blijft uiteraard warmte op het warmtenet van Ennatuurlijk leveren, maar nu met de mogelijkheid om dit per 2020 voor 80% middels biomassa te doen. Nu al worden huizen en bedrijven met restwarmte van de Amercentrale verwarmd in onder meer Breda en Tilburg, Oosterhout, Dongen en Made.

Strengste duurzaamheidscriteria ter wereld

De biomassa die RWE gaat gebruiken bestaat uit gecertificeerd, duurzaam geproduceerd hout. RWE wil niet dat de biomassa die in Nederland gebruikt wordt ten koste gaat van waardevolle stukken bouwland. Daarom stelde RWE samen met de NGO’s de strengste duurzaamheidscriteria ter wereld vast om ervoor zorgen dat alle biomassa die in Nederland gebruikt wordt, afkomstig is van gecertificeerde bossen.

Roger Miesen, CTO Hard Coal, Gas, Biomass & Nuclear RWE Power AG
Met biomassa komt een schone, extra brandstof voorhanden voor de energievoorziening van Nederland.
Roger Miesen, CTO Hard Coal, Gas, Biomass & Nuclear RWE Power AG