Geertruidenberg,
15
maart
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

RWE gebruikt duurzame biomassa

Samenvatting
  • Geschillencommissie stelt RWE in gelijk
  • Strengste criteria voor biomassa ter wereld

De biomassa die RWE komende maand gaat gebruiken voor bijstook op de Amer Bio WKC, voldoet aan alle duurzaamheidscriteria. Dat heeft een onafhankelijke commissie vastgesteld. In 2015 stelden de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties samen met de energiesector het Convenant Duurzaamheid Biomassa op. Eind vorig jaar kwamen de natuur- en milieuorganisaties terug op één aspect van dit convenant, te weten de afspraken over zaagsel. De geschillencommissie heeft nu bepaald dat de energiesector met de inzet van biomassa rechtmatig en verantwoord handelt, ook wat betreft zaagsel. Energiebedrijven in Nederland kopen daarmee biomassa in volgens de strengste criteria ter wereld.

Transparantie biomassa

RWE heeft volledig inzicht in de herkomst en kwaliteit van haar biomassa. Zo is de huidige biomassa afkomstig uit de Baltische staten: Letland en Litouwen. Het is volledig gecertificeerd en voldoet aan de strengste set aan eisen wereldwijd, zoals voormalig minister Kamp in de Tweede Kamer aangaf. Certificering maakt elke schakel in de biomassa-keten inzichtelijk. Vanaf de oorsprong via transport tot en met de verwerking in de Amer BIO WKC, inclusief CO2-voetafdruk. RWE voert vastgestelde duurzaamheidseisen onverkort en conform de afspraak door. En speelt zo een actieve rol in het vergroten van de transparantie in de biomassa-keten.

Duurzaam restproduct

Houtpellets voor energieproductie zijn afkomstig uit de duurzame bos- en houtindustrie. Het is een restproduct, alles wat niet geschikt is voor bijvoorbeeld het maken van meubels. Takjes, twijgjes, snoeihout, dunningshout, kromme bomen, zaagsel, chips etc. Het resthout is afkomstig uit duurzame bosbouw en voldoet aan alle duurzaamheidseisen uit de SDE+ subsidieregeling én aan de afspraken van het Convenant Duurzaamheid Biomassa. Zaagsel ontstaat bij de productie van bijvoorbeeld planken voor de meubelindustrie. Het is per definitie een restproduct. Door er pellets van te maken voor energie-opwek, krijgt het een duurzame functie. Hout voor de meubelindustrie heeft een veel hogere economische waarde dan hout voor pellets. Bomen worden dus niet verzaagd voor pellet-productie.

Energietransitie

Met de inzet van biomassa leveren de energiebedrijven in Nederland een cruciale bijdrage aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Alleen met biomassa kan Nederland de doelstellingen uit het energieakkoord bereiken. Daarnaast is biomassa een grondstof voor de biobased economy, een economie gebaseerd op duurzame, hernieuwbare grondstoffen.