29
juni
2017
|
13:51
Europe/Amsterdam

RWE neemt volgende stappen in introductie biomassa

Samenvatting
  • Investeringsbesluit Eemshaven: 15% biomassa vanaf 2019
  • Amer Bio WKC: eerste aanpassingen voor herintroductie biomassa
  • Powering. Reliable. Future.

RWE neemt nieuwe, belangrijke stappen in het verwerken van grote hoeveelheden biomassa in haar energiecentrales en pakt hiermee een leidende rol in de energietransitie. Vorige week nam de Raad van Bestuur van RWE Generation een investeringsbesluit om vanaf de eerste helft van 2019 15% steenkool in de Eemshavencentrale te vervangen door duurzame biomassa. Daarnaast worden op de Amer Bio WKC in Geertruidenberg deze week de eerste fysieke aanpassingen doorgevoerd ten behoeve van de herintroductie van biomassa.

Powering. Reliable. Future

Roger Miesen, Chief Technical Officer (CTO) RWE Generation Hard Coal, Gas, Biomass & Nuclear: “Onze energiecentrales zullen de komende jaren een cruciale rol in de energie-voorziening blijven spelen. Omdat zij 24 uur per dag, zeven dagen per week energie leveren, vangen zij schommelingen op die gepaard gaan bij de opwek van energie uit wind en zon. Powering. Reliable. Future.” Met de introductie van 15% biomassa in Eemshaven realiseert RWE 1,3 miljoen ton CO₂-reductie per jaar.

Strengste duurzaamheidscriteria ter wereld

De vervanging van kolen door duurzame biomassa vormt een belangrijke pijler onder de doelstelling om in 2020 tot 14% duurzame energieopwekking in Nederland te komen, zoals afgesproken in het Energie Akkoord van 2013. De biomassa in de vorm van houtpellets die RWE gaat gebruiken, voldoet aan duurzaamheidscriteria die samen met natuur- en milieu-organisaties in Nederland zijn afgesproken. Dit zijn de strengste duurzaamheidscriteria ter wereld.

‘Vergroening Eemshaven’

In november 2016 kreeg RWE subsidie toegekend van het Ministerie van Economische Zaken om biomassa in te zetten in de centrale in Eemshaven. Met het investeringsbesluit heeft RWE een volgende belangrijke stap gezet om de centrale om te bouwen tot een centrale waarin biomassa kan worden toegepast. Roger Miesen: “Met dit besluit kiest RWE definitief voor de vergroening van de Eemshavencentrale. Vanaf 2019 gaan we hier jaarlijks 800.000 ton biomassa toepassen voor de opwekking van duurzame energie.” Op de Amer Bio WKC is dat vanaf komend najaar 900.000 ton. In de komende jaren gaat de Amercentrale voor 80% op duurzame biomassa draaien.

Gezamenlijke ambitie

Taco Douma, vestigingsmanager Eemshaven: “Het is onze ambitie om de Eemshavencentrale uiteindelijk 100% CO₂-neutraal te maken. Daarvoor hebben we onmiskenbaar de steun nodig van andere partijen. De overheid dient te zorgen voor een regelgeving waarin de biobased economy (BBE) zich verder kan ontwikkelen en samen met andere schakels in de keten zullen we ervoor moeten zorgen dat we nog meer waarde uit biomassa kunnen halen. Met deze stap geeft RWE de ontwikkeling van de BBE een impuls.”