Geertruidenberg,
08
december
2016
|
14:01
Europe/Amsterdam

RWE transformeert Amercentrale naar biomassacentrale

Samenvatting
  • Amercentrale krijgt subsidie voor 80% biomassa als vervanger van kolen

  • Centrale wordt aanjager biobased economy in Nederland

  • RWE gaat 15% energie Eemshaven opwekken met biomassa

RWE transformeert de Amercentrale de komende jaren van kolen- naar biomassacentrale voor de levering van duurzame elektriciteit en warmte. Voor 2020 zal 80% van de kolen zijn vervangen door duurzame biomassa. Vanaf juli volgend jaar zal dat al meer dan 50% zijn. Op de centrale Eemshaven gaat RWE 15% van de energie opwekken met biomassa. Dit past in het beleid van RWE om een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland.

Deze transformatie wordt mede mogelijk dankzij de steun van de Nederlandse overheid. Het Ministerie van Economische Zaken kent voor beide centrales de komende acht jaar structureel SDE+-subsidie toe. Daarmee is deze transformatie ook economisch haalbaar.

De Amercentrale produceert elektriciteit en warmte en speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de energievoorziening, zoals afgesproken in het Energieakkoord. Daarnaast zorgt de meestook van biomassa in de Amercentrale en de Eemshavencentrale voor een verdere daling van de CO2-uitstoot in Nederland.

Biobased economy
Met de duurzame biomassa geeft RWE tevens de ontwikkeling van de biobased economy in Nederland een impuls. Dit is een economie gebaseerd op duurzame brandstoffen. In de houtpellets die RWE gebruikt zitten werkzame stoffen voor de productie van bioplastics, bio-chemicaliën en andere duurzame producten. Samen met andere bedrijven in de keten kijkt RWE hoe het hout geraffineerd kan worden, zodat deze stoffen voor een zo hoogwaardig mogelijke toepassing gebruikt kunnen worden. De reststoffen uit het raffinageproces gebruikt RWE voor de productie van duurzame energie en warmte. RWE maakt zich sterk om Nederland een leidende positie te geven in de biobased economy, die zich daarmee kan ontwikkelen tot een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

Roger Miesen, Chief Technical Officer van RWE Generation: “Met duurzame biomassa komt een schone, extra brandstof voorhanden voor de energievoorziening van Nederland. Wanneer we dergelijke significante hoeveelheden biomassa op de Amercentrale en onze centrale aan de Eemshaven kunnen meestoken, zet Nederland een belangrijke stap naar een biobased economy: een economie waarin fossiele grondstoffen stap voor stap worden vervangen door biologische grondstoffen. Met de toekenning van deze subsidies stelt de Nederlandse overheid RWE in staat een belangrijke stap te zetten op weg naar de biobased economy.”

Energiecentrales spelen de komende jaren een cruciale rol in de energievoorziening. Omdat zij 24 uur per dag, zeven dagen per week, energie leveren, vangen zij schommelingen op die gepaard gaan met de opwek van energie uit wind en zon. Zij spelen daardoor een essentiële rol bij het slagen van de energietransitie.

De Amercentrale blijft warmte op het warmtenet van Ennatuurlijk leveren, maar nu met de mogelijkheid om voor 2020 voor 80% middels biomassa te doen. Nu al worden huizen en

bedrijven met warmte van de Amercentrale verwarmd in onder meer Breda en Tilburg, Oosterhout, Dongen en Made.

Duurzaamheidscriteria
De biomassa in de vorm van houtpellets die RWE gaat gebruiken voldoet aan duurzaamheidscriteria, die samen met natuur- en milieuorganisaties in Nederland zijn afgesproken. Dit zijn de strengste duurzaamheidscriteria ter wereld. De meeste houtpellets worden ingekocht in Noord-Amerika. Om het aantal bossen met een duurzaamheidscertificering te vergroten, is samen met andere energiebedrijven en in overleg met de natuur- en milieuorganisaties de stichting Dutch Biomass Certification opgericht.