Geertruidenberg,
13
juni
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

RWE vervangt 50% kolen door biomassa in Amercentrale

Het Ministerie van Economische Zaken heeft subsidie toegekend aan RWE voor de meestook van biomassa in haar Amercentrale in Geertruidenberg. De subsidie geldt voor acht jaar vanaf 2017. Door deze subsidie kan RWE al snel meer dan 50% van de kolen vervangen door duurzame biomassa om energie en warmte op te wekken.

RWE loopt voorop in de transitie naar een duurzame en CO2-arme energievoorziening. Zij investeert daarom jaarlijks op grote schaal in Europa in wind- en zonprojecten, maatregelen om energie te besparen en innovatie. Door dergelijke investeringen draagt zij bij aan de uitdaging waar Nederland voor staat; het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame energie en op zoek te gaan naar nieuwe manieren om huizen te verwarmen, auto's te laten rijden en elektriciteit op te wekken. 

Roger Miesen, Country Chair RWE in Nederland: “Uiteraard zijn we heel blij met deze subsidie. Met biomassa komt niet alleen een schone, extra brandstof voorhanden. Wij geloven dat het zelfs de nieuwe motor kan worden onder de Nederlandse economie. We kunnen in ons land toewerken naar een 'biobased economy': een economie waarin fossiele grondstoffen worden vervangen door biologische grondstoffen.” Hij vervolgt: “De Amercentrale vormt met de biomassa meestook een zeer belangrijke pijler onder de doelstelling om in 2020 tot 14% duurzame energieopwekking in Nederland te komen, zoals afgesproken in het Energie Akkoord.

De hoeveelheid biomassa die in de Amercentrale meegestookt kan worden, staat gelijk aan bijna 700.000 huishoudens die RWE van duurzame stroom kan voorzien en zorgt voor 1,9 miljoen ton C02 reductie per jaar. Mits het juridisch kader helder is, kan RWE met haar Amercentrale volledig op biomassa draaien. Dit zou de Amer de grootste biomassa centrale van Europa maken die ook warmte op het warmtenet van Ennatuurlijk kan leveren. Nu al worden huizen en bedrijven met restwarmte van de Amercentrale verwarmd in onder meer Breda en Tilburg, Oosterhout, Dongen en Made.

De biomassa die RWE gebruikt is gecertificeerd, duurzaam geproduceerd hout.RWE wil niet dat de biomassa die in Nederland gebruikt wordt ten koste gaat van waardevolle stukken bouwland. Daarom werkt RWE samen met de NGO’s om de strengste duurzaamheidscriteria te wereld vast te stellen die ervoor zorgen dat alle biomassa die in Nederland gebruikt wordt, afkomstig is van gecertificeerde bossen. Biomassa zal in de toekomst niet alleen gebruikt worden om energie op te wekken, maar ook om bioplastics van te maken, schone bio-­chemicaliën en biobrandstof voor auto’s te ontwikkelen. RWE wil haar kennis over het gebruik van biomassa graag delen met bedrijven in de chemie, de landbouw, de voedingsindustrie en logistiek.

Roger Miesen, CTO Hard Coal, Gas, Biomass & Nuclear RWE Power AG
We moeten kansen nu samen grijpen, door nu te durven investeren in het gebruik van biomassa. Voor energieopwekking en al die andere mogelijkheden. Daarmee halen we de doelstellingen van CO2-reductie en leggen we het fundament voor een biobased economy. Dat lukt als overheid, industrie, wetenschap, ngo's en de energiesector de handen ineenslaan. Wij zijn er klaar voor.
Roger Miesen, CTO Hard Coal, Gas, Biomass & Nuclear RWE Power AG