Geertruidenberg,
09
april
2016
|
14:40
Europe/Amsterdam

Samenhangende benadering energietransitie nodig

Vroegtijdige sluiting Amer 9 leidt niet tot een effectieve CO2-reductie

De Nederlandse regering heeft haar plan bekend gemaakt om de CO₂-uitstootverder te verminderen om de klimaatdoelstellingen van 2020 te realiseren. De overheid stelt voor om twee kolencentrales, inclusief de RWE centrale in Geertruidenberg - de Amer 9 -, te sluiten in 2020. Dit is voor ons zeer verrassend. 

RWE ondersteunt de resultaten van de Klimaat Top in Parijs. Het Nationale Energie Akkoord, de hernieuwbare energiedoelstellingen voor 2020, evenals de CO₂-reductiedoelstellingen van de EU voor 2030 en het ETS dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en zijn gericht op een stabiel investeringsklimaat voor decarbonisatie. 

Naar onze mening leidt de voorgenomen maatregel om Amer 9 versneld te sluiten niet tot een effectieve CO₂-reductie en ondermijnt het de kans dat de 2020 doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie gehaald worden. Op het gebied van hernieuwbare energie loopt Nederland sterk achter op de overige EU-landen. 

Biomassa integraal onderdeel Energie Akkoord

RWE heeft de ambitie om de CO₂-uitstoot van Amer 9 te verminderen door de meestook van biomassa op korte termijn tot 50% te verhogen. Dat brengt de uitstoot van de centrale dicht bij die van een gasgestookte elektriciteitscentrale. In die situatie draagt Amer 9 in hoge mate bij aan de doelstelling om in 2020 tot 14% duurzame energieopwekking in Nederland te komen, zoals afgesproken in het Energie Akkoord. De Amer 9 zal dan een aanjager van de biobased economy worden, omdat de logistieke keten van biomassa de basis vormt voor bio raffinage en biochemische toepassingen. De import van biomassa is daarnaast een belangrijke havenactiviteit. Deze positieve effecten verklaren waarom meestook van biomassa een integraal onderdeel van het Energie Akkoord is, wat volledig op onze steun kan rekenen zoals is gebleken uit de sluiting van Amer 8 aan het eind van 2015. 

Amer 9 neemt een sleutelpositie in als het aankomt op energievoorziening aan huishoudens in Brabant op een kosteneffectieve manier: de centrale levert warmte aan de steden Tilburg en Breda. Dit is een lange termijn verplichting. De brandstoffen worden dus erg efficiënt gebruikt om elektriciteit en warmte aan huizen, bedrijven en kassen te leveren. En door biomassa te gebruiken voor het verwarmen van locaties, vermindert Nederland haar afhankelijkheid van gas. 

De gevolgen van het sluiten van Amer 9 zouden vergaand zijn. Het gaat niet alleen om de zorg of de doelstelling met betrekking tot duurzaam energiegebruik in 2020 en 2030 worden behaald. Het gaat ook om de stijging van energietarieven die het prijsverschil tussen Nederland en Duitsland zullen vergroten. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van Nederland. Daarnaast wordt het algemene investeringsklimaat onzeker en de ontwikkeling van de biobased economie zou worden geraakt. Tot slot zal de sluiting van Amer 9 leiden tot baanverlies. Niet alleen direct binnen de centrale, maar ook bij veel toeleveranciers en havens. 

In onze visie betekent een betrouwbare energiepolitiek dat gezocht moet worden naar een evenwicht tussen leveringszekerheid, betaalbare energieprijzen, duurzaamheid en het creëren van een stabiel en betrouwbaar investeringsklimaat. Roger Miesen, CTO van RWE Generation Steenkool, Gas & Biomassa: "Met Amer 9 kunnen we de energietransitie stevig ondersteunen. Er is geen reden om geïsoleerde maatregelen door te voeren die geen oplossing bieden voor de Urgenda-uitspraak en die het ingezette beleid van de overheid om naar de toekomst van alle centrales in Nederland te kijken in samenhang met de leveringszekerheid, financiële effecten en klimaatontwikkeling schaden. “Het is nodig om vast te houden aan een samenhangende aanpak in het belang van het klimaat, consumenten, industrie en niet in de laatste plaats voor de werknemers.”