Geertruidenberg,
18
mei
2018
|
16:30
Europe/Amsterdam

RWE Generation SE

Wetsvoorstel kolen onverstandig

Samenvatting
  • Deadline 2025 komt als verrassing.
  • Amer and Eemshaven zijn essentieel in energietransitie.

RWE is verrast over het wetsvoorstel dat vandaag is aangekondigd door de minister van Economische Zaken en Klimaat. De wet voorziet in het verbod op kolen in Nederlandse energiecentrales in 2025 voor installaties uit de jaren negentig en in 2030 voor nieuwere centrales. Deze laatste zijn recent speciaal gebouwd op verzoek van de Nederlandse overheid. De deadline van 2030 werd verwacht als onderdeel van het coalitieakkoord dat eind oktober 2017 werd gepresenteerd. De deadline van 2025 komt als een onaangename verrassing.

RWE zet zich in voor de CO2-reductiedoelstelling van de Nederlandse overheid. Ze is echter van mening dat energiepolitiek de balans moet zoeken tussen leveringszekerheid, betaalbare energieprijzen, duurzaamheid en een stabiel en betrouwbaar investeringsklimaat. De vandaag voorgestelde maatregelen maken geen deel uit van een alomvattend, gebalanceerd energiebeleid. Ze zullen niet leiden tot een vermindering van CO2 op Europees niveau. Het is een onverstandige stap in de ontwikkeling naar een schonere toekomst.

RWE heeft twee elektriciteitscentrales die worden geraakt door het wetsontwerp: Eemshavencentrale moet in 2030 stoppen met kolen, Amercentrale in 2025. Beiden kunnen na de desbetreffende deadlines actief blijven, maar mogen geen kolen meer gebruiken. De Amer- en Eemshavencentrale zijn zeer flexibele en efficiënte kolencentrales, die in staat zijn te leveren wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. Ze zorgen voor leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie in Nederland. Beide centrales zetten in op biomassabijstook en ontvangen daarvoor SDE+ subsidie. De minister heeft aangegeven dat deze subsidie gerespecteerd wordt.

RWE voorziet aanzienlijke gevolgen voor haar activiteiten door de aankondiging van vandaag. Momenteel is er geen compensatie gepland voor het verbod om de centrales te exploiteren volgens de verleende vergunningen. Dit ondanks het feit dat RWE de Eemshavencentrale op speciaal verzoek van de Nederlandse overheid bouwde en in 2015 in gebruik nam, met een investering van € 3,2 miljard. Voor de Amercentrale heeft RWE bovendien een contract voor de levering van warmte dat loopt tot 2040. RWE zal de voorgestelde wet de komende tijd zorgvuldig analyseren. Als de wet wordt ingevoerd zoals voorgesteld, zal ze juridische stappen overwegen.