Geertruidenberg,
01
december
2017
|
10:55
Europe/Amsterdam

Zonder biomassa geen duurzame samenleving

Taco Douma
Biomassa is dé grondstof voor de productie van duurzame producten in wat de biobased economy wordt genoemd
Taco Douma

Reactie Taco Douma op artikel Trouw

Het kabinet heeft ambitieuze plannen voor de energietransitie, om daarmee de doelen van Parijs te behalen. Dat juicht RWE toe. Het Planbureau voor de Leefomgeving constateerde echter dat met de aangekondigde maatregelen slechts de helft van de CO2 reductie doelstelling wordt gehaald. Dat betekent dat we alles uit de kast moeten halen: energiebesparing, uitfaseren van fossiele brand- en grondstoffen, ontwikkeling van duurzame energie.

In Trouw dd. 22 november 2018 werd de vraag gesteld of het niet beter zou zijn om te stoppen met biomassa. Het wordt voorgesteld alsof het een keuze is: óf biomassa, óf wind, óf zon. Wind en zon leveren op dit moment maar ruim 2% (!) van de benodigde energie in Nederland. Daar komt de komende jaren vooruitgang in, maar deze twee bronnen kunnen voorlopig niet op zichzelf staan. Nederland heeft daarnaast duurzame bronnen nodig die ook leveren wanneer het niet waait of de zon niet schijnt. Behalve biomassa zijn de alternatieven daarvoor: gas, kolen en kernenergie. En daar willen we op termijn nou juist af. Opslag van energie en technieken als stroom uit getijden? Zijn ook nodig, maar leveren de komende decennia nog te weinig op. Biomassa is de enige optie.

RWE zet biomassa niet in om kolencentrales open te houden. Het is de enige manier om voldoende betrouwbare, betaalbare én duurzame energie te produceren. Door kolen te vervangen in centrales die daarvoor geschikt worden gemaakt. En volgens de afspraken die de overheid, natuur- en milieuorganisaties en bedrijfsleven hebben gemaakt. Ten onrechte werd in Trouw de duurzaamheid in twijfel getrokken. Over herkomst en duurzame bosbouw hebben we in Nederland de strengste afspraken ter wereld gemaakt. Laat daarover geen twijfel bestaan: houtpellets voor energie-opwek komen uit duurzaam beheerde bossen, bossen die snel groeien (dus een korte CO2 cyclus) en de biodiversiteit juist bevorderen. Het is een restproduct, alles wat niet geschikt is voor bijvoorbeeld het maken van meubels: takjes, twijgjes, snoeihout, kromme bomen, zaagsel.

Maar biomassa is veel meer dan brandstof voor energie. Het is dé grondstof voor de productie van duurzame producten in wat de biobased economy wordt genoemd. Zo kunnen we in de toekomst plastic flessen, pennen en telefoonhoesjes maken uit biomassa in plaats van uit aardolie. En biobrandstoffen voor transport. We halen eerst alle bruikbare grondstoffen uit de biomassa voor bio-plastics en biobrandstoffen. En wat dan overblijft, is beschikbaar voor duurzame energie. Ook de grondstoffen voor onze industrie - zoals aardolie – kunnen en moeten vervangen worden door duurzame biomassa. Er is simpelweg geen alternatief.

Ten slotte geldt voor biomassa: het is meer dan hout. RWE kijkt al naar de inzet van meerdere producten, zoals restproducten uit de landbouw. Dit afval is in enorme hoeveelheden wereldwijd beschikbaar en stoot nu grote hoeveelheden broeikasgassen uit doordat het in de open lucht wordt verbrand of ligt te rotten. Zie bijvoorbeeld de nieuwsbeelden uit India. Deze agro-residuen kunnen we geschikt maken voor duurzame toepassing in energiecentrales, naast hout.

Duurzame biomassa is in grote hoeveelheden beschikbaar. We kunnen het inzetten om een noodzakelijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse economie en voor het behalen van de doelstellingen in het Parijs Akkoord. We doen onszelf tekort als we daar nu en in de toekomst geen gebruik van maken.