Eemshaven,
17
juli
2017
|
09:51
Europe/Amsterdam

Zonder biomassa klimaatakkoord Parijs niet haalbaar

Reactie op opiniestuk Greenpeace in Dagblad van het Noorden

Samenvatting

In het opinie-artikel ‘Kolencentrale op biomassa is goedkope verkooptruc’ (DvhN, 12 juli 2017) reageert Willem Wiskerke van Greenpeace op de ambitie van RWE om in de energiecentrale Eemshaven op termijn over te schakelen op 100% biomassa. Het is jammer dat Wiskerke in zijn argumentatie onjuistheden gebruikt. Dat draagt niet bij aan een open en eerlijke discussie over de belangrijke rol van centrales in de energietransitie. Biomassa is en blijft cruciaal om de Parijse klimaatdoelstellingen door Nederland te realiseren en daarin op korte termijn relatief eenvoudig en goedkoop grote stappen te zetten.

Greenpeace gaat ervan uit dat de centrale niet meer dan 15 procent van de productie kan realiseren met biomassa. Dat kan wel en er zijn al meerdere voorbeelden van in Europa, onder meer in Denemarken en Engeland. RWE heeft op dit moment voor Eemshaven een vergunning voor maximaal 15 procent biomassa. Voor een eventuele verhoging van dit percentage is een verruiming in de vergunning nodig.

Technisch kan de Eemshavencentrale een veel hoger percentage biomassa aan. Daarvoor zijn slechts geringe aanpassingen nodig. Een voorbeeld: nu worden kolen door een molen vermalen tot poeder voordat deze wordt verbrand. Straks wordt biomassa vermalen. Daarvoor zijn met de huidige houtpellets die worden gebruikt geen andere molens nodig. De kennis en ervaring om dat goed te doen heeft RWE al 10 jaar. Op de Amercentrale in Brabant heeft RWE in het verleden al tot 35% met biomassa geproduceerd en zal dat de komende anderhalf jaar verhogen tot 80% . Het is dus een bewezen technisch concept.

Op dit moment kan biomassa nog niet zonder subsidie worden ingezet. Dat geldt ook voor alle andere vormen van duurzame energie. Biomassa is overigens wel het goedkoopste alternatief per geproduceerde MWh. RWE heeft een programma dat zich richt op het optimaal gebruiken van biomassa en verlagen van de kosten, via de biobased economy. In hout zitten namelijk meerdere bestanddelen die nuttig kunnen worden gebruikt. Deze andere stoffen kunnen na raffinage worden ingezet voor het verduurzamen van de chemie en materialensector, waarna alleen de biomassa resten worden gebruikt voor de productie van stroom. Omdat de biomassa zo voor meerdere toepassingen gebruikt wordt, kunnen de kosten per toepassing dalen. De biomassa die wordt gebruikt voldoet aan de Nederlandse duurzaamheidseisen, die tot de strengste ter wereld behoren. Dat gebeurt volgens duurzaamheidscriteria die nota bene met de natuur- en milieuorganisaties – waaronder Greenpeace – zijn overeengekomen. Ze liggen vast in de subsidieregeling SDE+ en aanvullend in het Convenant Duurzame Biomassa. Het convenant staat op de site van het Ministerie van Economische Zaken.

Ten slotte suggereert Wiskerke dat wind en zon een alternatief zijn voor biomassa en dat de centrales daarom dicht kunnen. Om de klimaatafspraken te halen die onder meer in Parijs zijn afgesproken is echter alles nodig. En wind- én zonne- energie, én besparing op energiegebruik én biomassa én warmte uit de bodem én opslag van CO2 onder de zeebodem. Zonder biomassa halen we de doelen niet. Zo is momenteel circa 2/3 van alle duurzame energie in Nederland afkomstig uit biomassa en is de helft van alle in 2016 onder de SDE+ regeling ontwikkelde duurzame energie afkomstig uit vervanging van kolen door biomassa.

Daarnaast is een betrouwbare en duurzame voorziening nodig om de leveringszekerheid van stroom te garanderen op de momenten dat de zon niet schijnt of er onvoldoende wind is. De conventionele centrales leveren die betrouwbare voorziening en kunnen dat ook op duurzame biomassa.

RWE deelt de ambitie van Greenpeace om over te schakelen op duurzame energiebronnen, waartoe ook biomassa hoort. De gesprekken over het hóe zijn gebaat bij feiten en realisme.