10
juli
2018
|
17:00
Europe/Amsterdam

RWE Generation SE

Reactie RWE op hoofdlijnen Klimaatakkoord

RWE zit aan de sectortafel Elektriciteit van het Klimaatakkoord en is positief over de inhoud van het tussenrapport van die tafel.

Ook het proces aan de tafel, de wijze waarop Kees Vendrik het voorzitterschap invult, de kennisdeling en de wil om serieus naar elkaars argumenten te luisteren geeft op dit moment vertrouwen voor de gesprekken in het najaar. “Het is gelukt om discussies vooral op basis van feiten te voeren. Dat is belangrijk voor een eerlijk en open gesprek”, aldus Roger Miesen, CEO van RWE Generation. “Zo kunnen we op inhoud gebaseerde keuzes maken voor de transitie.” In de ogen van RWE moet er nog veel werk worden verzet om tot een akkoord te komen.

Voor RWE is van belang dat in het Klimaat Akkoord de groei van wind en zon gepaard gaat met voldoende aandacht voor leveringszekerheid: er moet ook genoeg regelbare duurzame energie zijn als de wind niet waait en de zon niet schijnt. “Want als er weinig wind is, draaien windturbines niet. Of er nou duizend of tweeduizend windmolens staan. Dan zijn er CO2 vrije regelbare oplossingen nodig, zoals kernenergie, CCS, biomassa en waterstof”, aldus Roger Miesen. “Het begint met de erkenning dat dit nodig is en in welke mate. Daarmee zijn we ver gekomen. Nu gaat het erom hoe we dat zo invullen, dat er voldoende capaciteit beschikbaar is. Capaciteit die duurzaam is, de maatschappij zo min mogelijk geld kost en er bovendien voor zorgt dat de betrouwbaarheid die we nu kennen behouden blijft.”